آزمون مرحله بیست و چهارم

به اطلاع کلیه متفاضیان آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند که آخرین آزمون سال 98 در دی ماه برگزار گردیده و جهت آزمون های سال آینده در حال برنامه ریزی هستیم. لذا زمان و مکان آزمون های آتی در ابتدای سال 99 اعلام می گردد.

متفاضیان می توانند جهت مطالعه منابع و آمادگی امتحان، از اطلاعیه 3 آزمون مرحله بیست و سوم استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این منابع در سال 99 ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد اما کلیت منابع آزمون بر اساس همین منابع خواهد بود.

نحوه تمدید گواهی های دوره های قبل

اطلاعیه مهم
با توجه به اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در ابتدای شروع این طرح گواهی قبولی آزمون دارای اعتبار دو ساله بود. از سال 95 با اعلام مجدد این مرکز مبنی بر صدور مدرک قبولی دائم مقرر گردید که گواهی ها از  دوره هفتم به بعد، بدون قید مدت اعتبار صادر گردد. لذا با بررسی های انجام شده مقرر گردید که داوطلبین آزمون های یک تا چهارم به دلیل اینکه  منابع آزمون متفاوتی داشته اند مجدد در آزمون شرکت نمایند و پذیرفته شدگان آزمون پنجم و ششم  نیاز است که طبق شیوه نامه پیوست نسبت به تمدید مدارک آزمون اقدام نمایند.

1.شیوه نامه تمدید

2.اعلام مفقودی