اطلاعیه3: راهنمای تصویری آزمون

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مرحله بیست و نهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی می رساند جهت تسهیل در روند شرکت در آزمون لطفا به مواردی که در  اطلاعیه پیوست آمده است توجه فرمایید.

دانلود راهنمای تصویری 29