اطلاعیه۱: منابع آزمون

فهرست منابع آزمون  مرحله سی و دوم به شرح زیر بوده و از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد. داوطلب موظف است برای هر دوره  از آزمون منبع اعلامی مربوط به همان آزمون را مطالعه نماید و هر گونه خطا در این مورد به عهده داوطلب می باشد( مطالعه منابع دوره قبل و اعتراض به نتیجه آزمون قابل پذیرش نیست).

لینک دانلود منابع آزمون32

 

لازم به ذکر است اگر منابع دیگری به آزمون اضافه گردد از طریق اطلاعیه های آزمون اعلام خواهد شد.