اطلاعیه3: راهنمای آزمون32

داوطلبين محترم قبل از ثبت نام در سامانه آزمون بایستی مطالب مندرج در دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمايند. مسئولیت هر گونه اشتباه در هر یک از مراحل ثبت نام و آزمون به عهده داوطلب خواهد بود.

دفترچه راهنمای مرحله سی و دوم